top of page
Taakbeschrijvingen bestuursfuncties

Bestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris (= samen het dagelijks bestuur) en algemene leden, waarbij een afvaardiging uit de verschillende commissies prettig werkt. Liefst een oneven aantal in verband met eventueel stemmen voor besluiten.

Voorzitter
 • Is onderdeel van het dagelijks bestuur.

 • Bereidt vergaderingen voor; stelt agenda op en nodigt mensen uit (evt. in overleg met dagelijks bestuur).

 • Zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor.

 • Vertegenwoordigt het koor bij externe organisaties waar nodig.

 • Geeft uitvoering aan besluiten die in het bestuur worden genomen, samen met andere bestuursleden.

Penningmeester
 • Is onderdeel van het dagelijks bestuur.

 • Is verantwoordelijk voor de financiële boekhouding.

 • Geeft in de bestuurs- en ledenvergaderingen de stand van zaken door voor wat betreft de financiën.

 • Zorgt voor inning contributie en betalen rekeningen.

 • Geeft uitvoering aan besluiten die in het bestuur worden genomen, samen met andere bestuursleden.

Secretaris
 • Is onderdeel van het dagelijks bestuur.

 • Maakt notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

 • Geeft uitvoering aan besluiten die in het bestuur worden genomen, samen met andere bestuursleden.

Algemeen lid
 • Vertegenwoordigt een commissie (showgroep / UC) of de overige leden van het koor.

 • Geeft uitvoering aan besluiten die in het bestuur worden genomen, samen met andere bestuursleden. 

bottom of page